Hästbädd till Växtbädd

Prislista 2020

Prislista Hästbädd till Växtbädd

Gäller från den 1 juni 2020

Miljöcontainerhyror Pris Information
25 Kbm Miljöcontainer med kapell för halmströ 999 kr/499 kr Pris per månad, 499 kr avser juni, juli, augusti
22 Kbm Miljöcontainer med kapell övriga strömedel 899 kr/499 kr Pris per månad, 499 kr avser juni, juli, augusti
Transport/tömning (per ton) *Startavgift Transportpris Akuttillägg (inom två arbetsdagar)
Containertransport – zon 1 1200 kr 70 kr/ton 405 kr
Containertransport – zon 2 1500 kr 93 kr/ton 505 kr
Containertransport – zon 3 2200 kr 138 kr/ton 755 kr
Containertransport – zon 4 2900 kr 183 kr/ton 1 035 kr
Containertransport – zon 5 3900 kr 236 kr/ton 1 395 kr
Priserna gäller vid en veckas framförhållning.
*Startavgift – endast vid utställande av er första Miljöcontainer
Tippavgift Avtalskund Övriga Information
Torvströ – kr/ton 149 kr/ton Torvströ tillåts blandning med Halmpellets upp till max 30%
Halmpellets 35 kr/ton 185 kr/ton
Halm 99 kr/ton 249 kr/ton
Spånpellets 179 kr/ton 329 kr/ton
Spån 249 kr/ton 399 kr/ton
Alla priser är exlusive moms

Gödselns vikt

Faktorer som påverkar är:
Vilket strömedel som används – vanlig ströhalm är normalt lättast. Torv och pellets normalt lite tyngre.
Hur noga man mockar –hur koncentrerad gödseln är. Ju mer oförbrukad torrt strö = lättare.
Gödselns vattenhalt – torrare gödsel är lättare.
Gödselns lagringstid – ju längre tid desto mer komposteras gödseln redan i containern vilket ger högre vikt.

Tippavgift & fraktkostnad

Kostnaden för avhämtning av gödsel baseras på vikt, strösort och avstånd mellan stall & vår anläggning.

Beräkna pris

Vikt

Generellt kan man säga att volymvikten varierar mellan 300-500 kg/Kbm.