GDPR2020-05-29T07:08:31+00:00

EcoHorse by Hummeltorp

GDPR/Integritetspolicy

GDPR/Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.ecohorse.se

Nedan lämnas information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

DÄRFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter om Dig för att:

 • Kunna leverera varor och tjänster till dig.
 • Spara din shoppinghistorik och använda uppgifter om de produkter och tjänster som du tidigare har köpt för att föreslå andra produkter som vi tror att du också är intresserad av.
 • Vi kommer att registrera de artiklar på vår webbplats som du har klickat på och använda informationen för att du ska få reklam på vår webbplats utifrån dina intressen, som vi har fastställt utifrån det du har läst på vår webbplats.
 • Spara och granska uppgifter om dina senaste besök på vår webbplats och om hur du navigerar mellan olika delar av denna för att få kunskap om hur personer använder vår webbplats så att vi kan utveckla och skydda den och göra den bättre.
 • Fullgöra vår bokföringsplikt och andra skyldigheter som vi har enligt lag.

VILKA ANDRA FÅR DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje person utan att vi har kommit överens med dig om det, utom i följande fall:

 • Vi delar dina personuppgifter med företag som ingår i samma koncern som oss i de fall detta är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilket vi samlar in personuppgifter.
 • Vi lämnar ut nödvändiga personuppgifter till de transportföretag som skall transportera varan till dig,
 • Vi lämnar ut personuppgifter i de fall vi är skyldiga till detta enligt lag.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter i pappersform eller elektronisk form när Du:

 • Registrerar ett konto hos oss, •
 • Köper varor online på vår hemsida (webbutik),
 • Använder våra tjänster, eller kommunicerar med oss, t.ex. på vår chatt,
 • Fyller i dina kontaktuppgifter på vår hemsida,
 • Vid kontakt med oss t.ex. via e-mail, brev, telefon och kundtjänst.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, och foton.

HAR DU FRÅGOR, VILL DU ÄNDRA, BEGRÄNSA, ELLER TAR BORT DINA PERSONUPPGIFTER

Om Du har frågor eller vill ändra, eller vill att vi begränsar dina personuppgifter, eller vill ta bort dina personuppgifter så kontakta oss. Du kan också kostnadsfritt ta del av vilka personuppgifter vi har om dig.

Våra kontaktuppgifter är: EcoHorse Hummeltorpsvägen 1, 147 91 Grödinge
Telefon: 08- 530 260 00, E-post: info@ecohorse.se

Du når oss också på telefon: 08-530 260 00. Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen om Du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar Dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet när vi samlade in personuppgifterna, t.ex. för att leverera varor till Dig.

Vad är Hästbädd till Växtbädd?

Ett klimatsmart cirkulärt miljötänkande där vi hämtar och tar hand om er hästgödsel vilket gynnar människa, djur & natur!

Hur fungerar tjänsten?

Enkelt och smidigt, med vår vita snygga och stilrena specialbyggda miljöcontainer som ni fyller med hästgödsel och som hämtas av oss efter överenskommelse.

Mer information?

Låter detta som någonting för er? Kontakta oss så berättar vi mer om våra olika avtal och priser.
Telefon: 08-530 260 00